Door DIRO DILSEN v.z.w. werd een verzekeringsovereenkomst “Burgerlijke Aansprakelijkheid Derden“ afgesloten ten voordele van de leden. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid der vereniging voor mogelijke schade die wordt veroorzaakt door feiten die rechtstreeks verband houden met de activiteiten van onze vereniging. Aangiften van ongevallen dienen binnen de 24 uur gemeld bij de secretaris of eventueel de instructeur. De leden kunnen enkel van deze verzekering genieten wanneer er gewerkt wordt met de honden op het terrein onder toezicht van een instructeur.

 

Nota betreffende aansprakelijkheid bij honden die onderling bijten:

Aangezien honden onderling niet verzekerd kunnen worden kan de club noch het terreinpersoneel verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen. Wanneer er een vechtpartij tussen de honden plaatsvindt en de honden lopen kwetsuren op die door een veearts verzorgd dienen te worden, zal tussen de eigenaars van de honden in overleg moeten afgesproken worden hoe de kosten onderling vereffend zullen worden.

 Diro Dilsen