Binnen onze club gelden volgende regels.

  • De hondenliefhebbers dienen tijdig aanwezig te zijn. Indien men om een of andere reden vroegtijdig de les wenst te verlaten, gelieve dan de instructeur hiervan op voorhand op de hoogte te stellen.
  • Tijdens de les wordt niet gerookt.
  • Hondenpoep moet onmiddellijk opgeruimd worden. Op het terrein zijn er schoppen ter beschikking.
  • Vergeet ook niet dat het nuttig kan zijn om voor de les uw hond de plasweide te laten bezoeken. Gelieve de plasweide niet langer dan nodig te gebruiken. De plasweide is geen loopweide; er zijn hokken.
  • Breng behalve uw hond, het nodige materiaal en eventueel uw familieleden, ook uw goed humeur mee, zodat er een hartelijke en ongedwongen sfeer heerst bij onze hondenvereniging DIRO DILSEN.
  • Er dient naar gestreefd te worden dat zowel de leden van “Africhting” als “Gezelschap” zoveel mogelijk de gebouwen en terreinen samen onderhouden. Want het gezegde “Veel handen maken het werk licht” bestaat nog steeds.
  • Stel u bij uw aansluiting op de hoogte van de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging.
  • Honden worden niet gebrutaliseerd. Slaan en stampen zijn uit den boze. De instructeur die dergelijke feiten opmerkt zal dan ook de betreffende geleider die trainingsdag van het terrein verwijderen.
  • Onze instructeurs zijn ware hondenliefhebbers die de verantwoordelijkheid hebben aanvaard hun kennis en ervaring met betrekking tot honden en hun opvoeding aan u over te dragen. Zij doen dit vrijwillig, onbaatzuchtig en zonder enige vorm van vergoeding. Tracht dan ook hun inzet te waarderen door hun aanwijzingen stipt te volgen.

Download hier het volledige reglement van DIRO Dilsen