Registratie

De identificatie en registratie van honden:
– een verplichting vanaf 1 september 1998

Voortaan dienen alle honden die geboren zijn na 1 september 1998 (voor de leeftijd van 4 maanden) en alle honden die van eigenaar veranderen na 01.09.1998 geïdentificeerd en geregistreerd te worden. (K.B. 17.11.1994 gewijzigd door K.B. 19.08.1998).

Concreet betekent dit:
– indien een hond bij u thuis geboren is en indien u deze hond wil houden, u hem moet laten identificeren en registreren voor de leeftijd van 4 maanden
– indien u een hond wil verkopen of weggeven, u deze hond moet laten identificeren, ongeacht de leeftijd van de hond
– indien u een hond koopt of krijgt, deze hond vooraf geïdentificeerd moet zijn en men u het identificatie- en registratiedocument moet meegeven

Hoe laat u een hond identificeren?

U hebt de keuze tussen twee methodes om u hond te laten identificeren:
– ofwel door middel van tatoeage. Om een hond te laten tatoeëren moet u zich wenden tot een erkende vereniging voor tatoeage of bij een dierenarts.
– ofwel door middel van een microchip. In dit geval moet u zich uitsluitend wenden tot dierenartsen. Enkel zij mogen microchips inplanten.

Hoe laat u een hond registreren?

De persoon, tatoeëerder of dierenarts, die de identificatie van uw hond heeft uitgevoerd, stuurt alle documenten naar de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden (B.V.I.R.H.). U moet dus zelf niets doen.
Binnen een termijn van maximum drie weken na de identificatie van uw hond ontvangt u per post een document als bewijs van de identificatie en registratie van uw hond. Op dit document worden al uw gegevens en deze van uw hond vermeld.
Dit document wordt beschouwd als de identiteitskaart van uw hond en moet zorgvuldig bewaard worden.

Wat gebeurt er als de hond van eigenaar verandert?

Ter herinnering: Indien een hond nog niet officieel geïdentificeerd en geregistreerd is, d.w.z. als de hond niet over een identificatie- en registratiedocument van de B.V.I.R.H. beschikt, mag het dier niet van eigenaar veranderen. Kortom geen enkele verandering mag gebeuren vooraleer deze verplichtingen nagekomen zijn.
Het identificatie- en registratiedocument van de hond omvat twee luiken.

Bij overdracht van de hond aan de nieuwe eigenaar (overnemer) moet de huidige eigenaar:
– het bovenste luik van het document aan de overnemer geven
– het onderste luik invullen met de gegevens van de overnemer en dit terugsturen naar de B.V.I.R.H.

De nieuwe eigenaar zal binnen een termijn van maximum drie weken van de B.I.V.R.H. een nieuw identificatie- en registratiedocument met zijn eigen gegevens ontvangen.

Wat moet u doen als u verhuist?

U stuurt gewoon het onderste gedeelte van het identificatie- en registratiedocument met de nieuwe gegevens naar de B.V.I.R.H. die binnen een termijn van 3 weken een nieuw document zal opsturen met de vermelding van uw nieuw adres.

Wat gebeurt er als uw hond overlijdt?

In dat geval moet u het onderste luik van het identificatiedocument terugsturen naar het B.V.I.R.H., met de vermelding van de overlijdensdatum.
Indien uw hond voor 1 september 1998 werd geïdentificeerd en u over geen identificatie- en registratiedocument beschikt, afgeleverd door de B.V.I.R.H., stuurt u een brief naar de B.V.I.R.H. zonder betaling maar met vermelding van uw naam en adres, het identificatienummer van de hond en de overlijdensdatum.

Wat moet u doen als uw hond geïdentificeerd werd voor 1 september 1998 maar nog geen identificatie- en registratiedocument door de B.V.I.R.H. werd afgeleverd?

– Als u niet verhuist of als u uw hond niet weggeeft of verkoopt, is er geen enkele formaliteit nodig. Voor zover u gegevens en deze van uw hond opgenomen waren in een bestaand register, zullen deze automatisch in het centraal register overgenomen worden. Zo kan u geïdentificeerd worden indien uw verloren hond teruggevonden wordt.

– Als u verhuist of uw hond wenst weg te geven of te verkopen, moet het dier geregistreerd worden door de B.V.I.R.H. Daartoe moet u uw gegevens evenals die van uw hond, en niet te vergeten het identificatienummer, per brief naar de B.V.I.R.H. sturen. Deze formaliteit kost 200 BEF. U kan betalen met een cheque of een overschrijving.

Wat kost de identificatie en de registratie van uw hond?

De prijs van de tatoeëring of voor het aanbrengen van een microchip wordt bepaald door de verantwoordelijke van de ingreep (tatoeëerder of dierenarts). De prijs is dus niet vastgelegd in de reglementering en komt bovenop de hieronder vermelde basisprijs van de registratie.

De prijs voor de registratie van de gegevens is vastgelegd als volgt:
– 500 BEF voor een hond die voor de eerste keer wordt geregistreerd. Dit bedrag wordt aan de B.V.I.R.H. betaald door de persoon die de identificatie verricht (tatoeëerder of dierenarts). U moet dus dit bedrag aan deze persoon en niet aan de B.V.I.R.H. betalen.
– 200 BEF voor de registratie door de B.V.I.R.H. van de hond die reeds voor 1 september 1998 werd geïdentificeerd maar die nog niet geregistreerd is bij de B.V.I.R.H.

Dit bedrag is maar één keer verschuldigd, zolang de hond leeft.

Concreet: als de hond reeds beschikt over en identificatie- en registratiedocument afgeleverd door de B.V.I.R.H., zal u niets meer moeten betalen voor verdere wijzigingen van uw gegevens (verhuis) of van de gegevens van uw hond (verkoop of schenking).

Belgische Vereniging voor Identificatie- en registratie van Honden (B.V.I.R.H.)

Postbus 168

1060 BRUSSEL

Tel: 070/22.24.45